Splitsingstekeningen

Wat is een splitsingstekening

Bij een splitsing wordt een gebouw opgedeeld in diverse juridische eenheden waardoor het appartementsrecht ontstaat. Door een notaris wordt deze splitsing vastgelegd in een akte van splitsing(splitsingsakte). Deze akte wordt vervolgens in het kadaster ingeschreven en is daarmee algemeen toegangkelijk.

De splitsingstekening is een belangrijk onderdeel van deze akte en is voor iedere appartementseigenaar behoorlijk waardevol. Dit is hét document waarmee iemands privégedeelte wordt beoordeeld. Het kan dus een hoop conflicten over rechten, plichten en verantwoordelijkheden voorkomen. Toch zijn er nog genoeg woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’en) die geen dan wel geen actuele splitsingstekeningen hebben. In de praktijk kan het voorkomen dat de huidige bestaande situatie afwijkt van de tekening doordat wijzigingen niet aangebracht op de splitsingstekening of deze niet doorgegeven worden aan het kadaster.

De splitsingstekening is een verplicht onderdeel van de akte van splitsing als deze wordt ingeschreven bij het kadaster. (Art 5: 109 Burgerlijk Wetboek) Daarom moet bij een splitsing in appartementsrechten de tekening mee worden ingeschreven. Er moet dus altijd een tekening worden gemaakt, of het nu een groot complex is bestaande uit meerdere woningen of winkels of een benedenwoning met daarboven één of meerdere bovenwoningen.

Actualiseren van splitsingstekening

Het kan ook zijn dat bestaande splitsingstekening moet worden gewijzigd. Dit moet gebeuren in de volgende gevallen:

  • Bij verkleining of vergroting van de in de splitsing betrokken grond;
  • Bij verandering in de begrenzing van privégedeelten;
  • Bij een wijziging van breukdelen;
  • Bij een wijziging van de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaar.

 

1 + 3 =