Onze aanpak

AAA-Lex Offices is een horizontale organisatie met een groeiend pakket aan specialisaties. Ieder project is maatwerk; voor elke opdracht wordt dan ook een plan opgesteld en een passend team geselecteerd. Het project wordt geleid door één bouwkundig ingenieur: de projectleider. Hierdoor heeft u een vast aanspreekpunt. De projectleider bewaakt het projectverloop en de planning en zorgt ervoor dat de output voldoet aan onze kwaliteitseisen. Rapportages worden altijd door een tweede bouwkundig ingenieur gecontroleerd. Hierdoor garandeert AAA-Lex Offices een constante hoge kwaliteit. Heeft u specifieke wensen, dan denken wij graag met u mee.

Als er meerdere producten of diensten worden afgenomen, streven wij ernaar om op één contactmoment het gehele gebouw in kaart te brengen. Dit vergroot het gemak voor u en uw eventuele huurder.

Offerte

Ieder project is maatwerk. Voor wij van start gaan ontvangt u een offerte. Wij baseren onze prijzen op een vooronderzoek, dat onder andere bestaat uit het inventariseren van uw wensen, de locatie van het object, het opvragen van de kadastrale gegevens, bepaling van de complexiteit en de kwaliteit van eventueel aangeleverde tekeningen. Hoe meer stukken en informatie wij beschikbaar hebben, hoe scherper de prijs. AAA-Lex Offices hanteert sterk concurrerende prijzen.

Inventariseren en inmeten

Na het verstrekken van de opdracht vindt de opname van het gebouw plaats. Op locatie wordt zoveel mogelijk (ontbrekende) informatie verzameld om een zo precies mogelijk rapport op te stellen. Tijdens de meting wordt het gehele gebouw in kaart gebracht. Alle benodigde maten worden opgenomen en ruimten gecontroleerd op gebruik – altijd met inachtneming van de geldende NEN 2580 norm.

Niet alleen het gebouw kan voor een belangstellende koper van belang zijn, maar ook het omringende perceel. Indien gewenst kan dit ook in kaart worden gebracht.

AAA-Lex Offices zorgt voor een inzichtelijk meetrapport, voorzien van duidelijke tekeningen, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende oppervlakten van een object.

Energielabel Utiliteit en Woningen (EPA-U/W)

Als eigenaar van een object bent u verplicht een energielabel te laten registreren. Met EPA-U/W stelt AAA-Lex Offices u in staat om de consequenties van maatregelen op de energieprestatie van een bestaand of nieuw utiliteitsgebouw, inzichtelijk te maken. Het doel is om te komen tot een energielabel voor een gebouw, of een advies voor optimale energieprestaties. Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur. Voor het opstellen van het advies werken wij samen met Energie Invest.

Fotograferen

Vastgoedfotografie vraagt om bouwkundig inzicht en sectorkennis van de fotograaf. De fotografen van AAA-Lex Offices zijn professioneel opgeleid en weten vastgoedobjecten op de juiste wijze vast te leggen. Met jarenlange ervaring en oog voor kenmerkende details zorgen zij ervoor dat ruimtes optimaal in beeld worden gebracht. Hierin wordt altijd speciale aandacht gegeven aan belichting, contrast, kleurechtheid en compositie. Onze fotografen zorgen voor een perfecte eerste indruk van uw gebouw.