Modulatie Plan: van G naar Groen

Waarom een modulatieplan van G naar groen?

woningeigenaren kunnen hun woning verduurzamen met als doel energie te besparen, het comfort verbeteren of de waarde van de woning te verhogen. Om inzichtelijk te maken waar de mogelijkheden liggen kan een modulatieadvies worden opgesteld. Dit modulatieadvies geeft inzicht in welke stappen er moeten worden ondernomen om het Energielabel (label) te verbeteren naar een Groen label. Vastgoed financiers (banken) stellen steeds vaker de eis dat uw te financieren vastgoed een duurzaam woning dient te zijn, met andere woorden een woning met een groen energielabel. Rentevoordelen en een hogere financiering is vaak het gevolg van een duurzame upgrade van uw woning.
Voor een modulatieadvies komt onze gecertificeerde adviseur bij u langs om een opname te doen. Aan de hand van deze opname wordt ook het concept energie index (0 meting) vastgesteld.
Deze adviseur zal ook met u in gesprek gaan om uw wensen te bespreken. Dit zal resulteren in een adviesrapport. Dit advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van uw woning en een advies hoe u deze kunt verbeteren naar een groen label .

13 + 9 =