Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Onderhoudskosten in het vooruitzicht onder controle 

Bij AAA-lex offices bestaat het Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)uit een inspectierapportage incl. een begroting van benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan uw gebouw. De MJOP moet een periode van ten minste vijf jaar beslaan. Bovendien moet er een gelijkmatige toerekening van die kosten over de jaren in vermeld staan.

IS HET BELANGRIJK OM EEN MJOP OP TE STELLEN?

Een MJOP is voor u als eigenaar/beheerder van belang omdat u hiermee goed inzicht heeft in de technische staat van het gebouw en of uw reserveringen optimaal aansluiten bij het benodigde onderhoud. U voorkomt onvoorziene kosten of krijgt  bevestiging dat gereserveerd onderhoud kan worden uitgevoerd. Een goed opgestelde MJOP geeft u zekerheid over de kwaliteit en staat van uw gebouw.

Voordelen zijn:

Inzicht in de reserveringen voor onderhoud van uw gebouw. Onverwachte extra bijdragen kunnen zo worden beperkt of voorkomen. Denk hierbij aan vernieuwen van het dak, liften en/of schilderwerk.
Met een MJOP is tijdig duidelijk welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Zodoende kan men veel effectiever het onderhoud aanbesteden en voorkomt u schade door achterstallig onderhoud
Doordat in beeld is gebracht welke posten er in de toekomst gereserveerd staan, kan u  (ook bij overdracht van taken of bestuurslid) een constructief beleid voeren
Bij verkoop levert uw gebouw meer op. Banken gaan er steeds meer op onvoorziene kosten letten en kijken of er  voldoende reserves worden aangehouden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

WAT KAN VASTGOEDKEUR VOOR U BETEKENEN
Met meerdere disciplines onder één dak kunnen we u een volledig pakket aanbieden. We kunnen u voorzien van een gedegen MJOP dat aan de wettelijke vereisten voldoet. VastgoedKeur kan voor u de bouwtechnische inspectie uitvoeren door onze bouwkundige specialisten. Wij werken met korte lijnen zodat wij u snel van dienst kunnen zijn.

Indien gewenst kunnen wij een toelichting geven aan het bestuur van de VvE. We zullen hierin de uitkomst van het onderzoek en onze expertise over bouwkundige zaken met u delen en vragen beantwoorden. Het is ook mogelijk dat wij de MJOP komen toelichten tijdens de ledenvergadering.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

WAAR BESTAAT EEN MJOP UIT
Een goede MJOP bestaat uit 2 delen:
1. Inspectierapport van het gebouw
2. Calculatie onderhoudskosten voor meerdere jaren

Inspectierapport:
Deze rapportage wordt opgesteld na inspectie van het gebouw per bouwelement. Op basis van deze inspectie wordt vastgesteld wat de huidige staat van onderhoud is en wat er moet worden begroot aan onderhoud per bouwelement voor de toekomst.

Een voorbeeld van het inspectie rapport is hier te downloaden als PDF-bestand.

Calculatie onderhoudskosten:
Aan de hand van het inspectierapport wordt er een calculatie per bouwelement met interval van cyclus met kostenkengetallen voor een lange periode opgesteld. Meestal betreft dit 15 jaar of langer. Hierbij wordt ook rekening gehouden met indexering en bijzonderheden. Denk hierbij aan vervanging of renovatiewerkzaamheden.

 

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

UITVOERING
Voorafgaand aan de inspectie is er een intakegesprek ter plaatse. De opdrachtgever kan dan aandachtspunten of bijzonderheden aangeven. De bouwtechnische staat van het complex wordt vervolgens door één van onze ervaren bouwkundig inspecteurs beoordeeld vanaf beloopbare vlakken. De beoordeling omvat: gevels, daken, galerijen, balkons, kozijnen, ramen en deuren. Ten aanzien van het interieur en de installaties, worden de bouwdelen beoordeeld waar gemeenschappelijk onderhoud aan plaatsvindt.
De inventarisatie en inspectie door AAA-Lex Offices vindt plaats op basis van NEN 2767 Conditiemeting. Deze norm heeft een vaste waardering per bouwdeel, afhankelijk van omvang en soort gebrek. Hierdoor ontstaat een objectieve eenduidige waardering en prioriteitstelling. Ook wordt een inventarisatie in hoeveelheden gemaakt van de onderdelen welke onderhoud behoeven. Deze hoeveelheden worden naar schatting opgenomen voor een juiste kostenindicatie. Per element wordt een conditiescore toegekend plus gebreken die zijn geconstateerd. Aan de hand van geconstateerde gebreken en verouderingsprocessen, wordt per element bepaald wat hiermee dient te gebeuren. Dit kan zijn onderhoud, reparatie of vervanging.

RAPPORTAGE
In het inspectierapport staan gebreken uitgebreid omschreven met vermelding van eventuele risico’s of mogelijk alternatief advies. Ter verduidelijking worden waar nodig foto’s aan het verslag toegevoegd.

De begroting wordt over een langere termijn opgesteld, meestal 5-10 jaar. In deze begroting wordt een kostenindicatie voor ieder element opgegeven met een korte omschrijving.

Vaak wordt in overleg met opdrachtgever en de bouwkundig inspecteur bepaald welke onderdelen op korte termijn in de MJOP calculatie opgenomen moeten worden. Bij achterstallig onderhoud of bij onvoldoende reserveringen, kunnen wij in overleg ook aangeven waar de hoogste prioriteit aan gesteld moet worden. De inspectierapportage wordt in PDF geleverd en de begroting in PDF en Excel. 

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

1 + 6 =