Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MJDOP)

Slim onderhoud
Het contant maken van energiebesparing met een meerjaren(duurzaam)onderhoudsplan (MJDOP)
Gebouweigenaren zijn steeds meer overtuigd van de voordelen van duurzame huisvesting.
Vastgoed waarin energiebesparing en een goed binnenmilieu een rol spelen. Want het
grondiger kijken naar duurzame oplossingen bij geplande investeringen levert namelijk niet
alleen kostenbesparingen op, het biedt ook investeringsruimte voor de toekomst.
Bij de planning en uitvoering van het meerjarige onderhoud liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van gebouwen
te verbeteren. Het geld dat die energiebesparing opbrengt kan weer ingezet worden voor nieuwe investeringen.
Agentschap NL heeft samen met experts uit de vastgoedsector onderzocht óf en hoe het meerjaren onderhoudsplan duurzamer
kan worden. En met resultaat! Want het meenemen van duurzame aspecten in het meerjaren onderhoudsplan resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw, maar het brengt ook geld op.
De strategische waarde van het meerjarenonderhoudsplan Alle experts zijn het erover eens dat het meerjaren onderhoudsplan
een effectief instrument is voor de verduurzaming van gebouwen. In plaats van over een langere periode geruisloos
het onderhoudsplan te volgen, wordt in een duurzame aanpak per gebouwelement of gebouw gebonden installatie een
bredere, duurzamere, afweging gemaakt. En wordt niet alleen op investerings- en onderhoudskosten beoordeeld, maar ook
>> Als het gaat om energie en klimaat op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van meerjaren onderhoudsplannen alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden
blijven. Of worden componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten eerder vervangen.

De voordelen

Een duurzaam meerjarenonderhoudsplan heeft voor eigenaren
en gebruikers grote voordelen zoals:

• lagere exploitatielasten
• een zichtbare besparing op de energiekosten
• een waardevaster gebouw
• een prettiger verblijf- en werkklimaat,
• met een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit
• levensduurverlenging van het gebouw
• imago- of identiteitsverbetering

Ook ú kunt meer halen uit uw onderhoud. Vraag uw adviseur om een duurzame meerjaren onderhouds planning. Dé manier om
energie besparing contant te maken en investeringsruimte voor de toekomt in te bouwen.

13 + 10 =