Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u sinds 2008 op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Nu is er de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat u verplicht bent om uiterlijk 1 juli 2019 (per Wet milieubeheer inrichting) te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u (al wel / nog niet) heeft genomen.

 

Bedrijven of instellingen die geen informatieplicht hebben:

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)

  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen  aan het CO2-vereveningssyteem

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

  • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben

 

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

De specialisten van AAA-Lex Offices verzorgen voor u het door het RVO opgestelde stappenplan van A tot Z
Vraag nu vrijblijvend een offerte aan

 

9 + 11 =

Kies hieronder de sector waarin u actief bent (het overzicht van erkende maatregelen is opgesteld door het RVO):

Agrarische Sector

Autoschade herstel bedrijven

Bedrijfshallen

Bouw materialen

Commerciele datacenters

Detailhandel

Drukkerijen papier en karton

Gezondheids zorg- en welzijnszorg instellingen

Hotels en restaurants

Kantoren

Levensmiddelenindustrie

Metalelektro en mkb-metaal

Meubels en hout

Mobiliteits branche

Onderwijs instellingen

Rubber- en kunststofindustrie

Sport en recreatie

Tankstations en autowasinrichtingen

Verf en drukinkt