Diensten

Het dienstenaanbod van AAA-Lex Offices is breed. U kunt bij ons terecht voor meetrapporten en plattegronden, maar ook voor diensten waarmee u uw vastgoedobjecten professioneel kunt presenteren. De vastgoedmarkt is kritisch en heeft alle mogelijkheden om zich goed te oriënteren. Er is veel keuze en de concurrentie zit niet stil. AAA-Lex Offices biedt verschillende presentatiemogelijkheden om uw vastgoed professioneel in beeld te brengen. Hieronder vindt u diensten die u afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunt afnemen. De getoonde voorbeelden geven slechts een overzicht van de mogelijkheden. Wilt u meer informatie of uw eigen ideeën overleggen, neemt u dan contact op met AAA-Lex Offices.

Meetrapporten

In veel gevallen is niet exact duidelijk hoe groot een bedrijfspand daadwerkelijk is. Via een meting op basis van de NEN 2580 wordt dit inzichtelijk gemaakt door nauwkeurig de hoeveelheid verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) te bepalen. Aangezien de norm vaststaat, is voor alle betrokken partijen direct helder wat het juiste aantal vierkante meters bedraagt en wordt verwarring en discussie achteraf voorkomen. Hierdoor vormt een NEN 2580 meetrapport de vertrouwensbasis bij verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen.

Normering NEN 2580

Een meetrapport wordt opgesteld volgens de NEN 2580-norm. Gebruiksoppervlakten worden uitgesplitst per gebouw, bouwdeel en/of verdieping. Bijzondere ruimten worden apart aangegeven.

In het meetrapport worden de volgende oppervlakten weergegeven:

 • Bruto-vloeroppervlak (BVO)
 • Netto-vloeroppervlak (NVO)
 • Tarra-oppervlak (TO)
 • Gebruiks-oppervlak (GO)
 • Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

De opdrachtgever ontvangt:

 • Een meetenergielabel waarop de bovenstaande oppervlakten vermeld staan.
 • Een meetstaat waarin per verdieping de totalen van de verschillende oppervlakten worden vastgelegd.
 • Een overzicht waarin per ruimte het aantal m² verdeeld is naar categorie.
 • Plattegronden waarin de soorten ruimten en ruimtenummers staan aangegeven.
 • (Optioneel) aanvullende digitale AutoCad en Funda plattegronden.

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud wordt uitgegaan van de norm NEN 2580:2007 NL, inzake ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen’, termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform NTA 2581 ‘Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580’.

In de NEN-2580 Normering worden twee types certificaten gedefinieerd; meetenergielabel type A en meetenergielabel type B.

Meetenergielabel type A:

 • Voor Meetenergielabel type A zijn de bouwkundig ingenieurs van AAA-Lex Offices op locatie geweest om de maten op nemen of te controleren. Aan de hand van deze meting worden een meetrapport opgesteld en plattegronden gemaakt, of bestaande tekeningen aangepast.

Meetenergielabel type B

 • Voor Meetenergielabel type B bezoekt AAA-Lex Offices de locatie niet. De maatvoering van alle ruimten wordt vastgelegd aan de hand van data, die door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld. De geleverde tekeningen zijn in dat geval het uitgangspunt.
AAA-Lex Offices is aangesloten bij de
Vereniging de Vierkante Meter:

Vereniging De Vierkante Meter is de autoriteit op het gebied van oppervlakte bepalingen volgens de NEN 2580 in Nederland. De op 1 december 2011 geïntroduceerde NTA 2581 is een initiatief van de vereniging. Met deze technische afspraak onderschrijft de vereniging haar streven naar kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen conform de NEN 2580. In 2003 hebben de belangrijkste aanbieders van NEN 2580 meetrapporten zich verenigd in De Vierkante Meter.

Ondanks dat de NEN-normen voor iedereen gelijk zijn, blijven er genoeg ‘grijze gebieden’ over die op verschillende wijzen uitgelegd kunnen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat er afwijkingen voorkomen in de NEN2580 meetrapporten van verschillende meetbedrijven.
De leden van de Vereniging de vierkante meter vinden het belangrijk dat er uniformiteit komt in de resultaten, door alle grijze gebieden te behandelen en eenduidige beslissingen te nemen met betrekking tot de meetregels. Hiermee zullen de resultaten in de meetrapporten van alle bedrijven van de vereniging de vierkante meter betrouwbaarder zijn en dus ook meer waarde hebben.

Een onafhankelijk NEN 2580 meetrapport biedt uitsluitsel bij:
• taxatie, (her)financiering en verzekering van uw onroerend goed;
• juridische kwesties, bijvoorbeeld over de WOZ-waarde of tussen huurder en verhuurder;
• bepalen van de huurprijs en huurprijsherziening (artikel 7:303 BW);
• toedelen van gemeenschappelijke ruimtes in multi-tenant gebouwen en het inzichtelijk maken van de daaruit voortkomende huur- en servicekosten.

EPA-U Energie Prestatie Advies Utiliteit

Energielabel Utiliteit en Woningen (EPA U/W) Als eigenaar van een object bent u verplicht een energielabel te laten registreren. Met EPA-U/W stelt AAA-Lex Offices u in staat om de energieprestatie van een bestaand of nieuw utiliteitsgebouw inzichtelijk te maken. Het doel is om te komen tot een energielabel voor een gebouw, of een advies voor optimale energieprestaties. Een energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Dit advies bepaalt de klasse van het energielabel. Een EPA-maatwerkadvies wordt opgesteld door onze gecertificeerde adviseur.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
 • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
 • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

 

 

Vastgoedpresentaties

Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen, kunnen er verschillende vastgoedpresentaties worden gemaakt. AAA-Lex Offices heeft de kennis en creativiteit in huis om uw vastgoedobjecten optimaal te visualiseren en presenteren. Van videopresentatie, hoogtefotografie tot plattegronden voor Funda in Business in 2D of 3D. Met een professionele vastgoedpresentatie kunt u potentiële kopers of huurders enthousiast maken, nog voordat zij tot bezichtiging van uw object overgaan.

Fotografie

Fotografie is de basistechniek om uw vastgoed te presenteren. Onze fotografen zorgen voor een perfecte eerste indruk van uw gebouw. De foto’s van het gebouw worden in een logische volgorde gemaakt. De ruimten worden zo optimaal mogelijk weergegeven. Er wordt extra aandacht besteed aan ruimtes als entree, restaurant en dakterras, maar ook aan de nabije omgeving met de uitvalswegen.

Hoogtefotografie

Met hoogtefotografie wordt uw vastgoed vanuit een uniek perspectief in beeld gebracht. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het perspectief waar vanuit de foto genomen wordt. U krijgt een perfect overzicht van de situatie van en rondom het object. Daar waar publiek toegankelijke satellietfoto’s te weinig detail bevatten, zijn de hoogtefoto’s in hoge resolutie wel goed bruikbaar. Uiteraard is het ook mogelijk om op deze manier video-opnames te maken.

Video

Een video is een steeds vaker gebruikte techniek om uw object te presenteren. AAA-Lex Offices kan een professionele videotour rondom en door het pand verzorgen. In combinatie met een hoogtefilm leidt dit tot prachtige beelden en een unieke manier om uw vastgoed te presenteren.

3D Tour – Matterport

Met een interactieve 3D-Tour kunt u zich digitaal door het object verplaatsen en de ruimten verkennen. Wij beschikken over twee 3D technieken: een gebouwscan en een 3D-computermodel. De Matterport gebouwscan geeft de huidige situatie fotografisch weer en vindt plaats op locatie. Een gebouwscan is bijvoorbeeld erg geschikt voor gerenoveerde panden en gebouwen van hoogstaande architectuur of een complex interieur.

De 3D-Tour van AAA-Lex Offices is compatible met desktop en mobiel, zodat deze overal kan worden vertoond: zowel op kantoor als onderweg.

CircleView

CircleView levert beelden waarmee u virtueel om een object kunt zweven door op de foto te klikken.

Op deze eenvoudige manier krijgt een foto echt diepte en biedt tevens meer interactiviteit dan een filmpje. Met dit unieke concept kunt u zich onderscheiden van de concurrentie.

3D-impressies (artist impressions)

Een 3D-impressie of artist impression geeft een realistisch beeld van het object, voordat dit is gerealiseerd. AAA-Lex Offices ontwikkelt en produceert levensechte impressies en levert hoge resolutiebestanden die u zelfs kunt gebruiken voor het maken van grootformaat visuals. 3D-impressies kunnen worden toegepast op bouwborden, websites, vastgoedpresentaties en in drukwerk. Met de verkoop of verhuur van een object wordt meestal vroegtijdig gestart. Een 3D-impressie helpt uw doelgroep in een vroeg stadium een beeld te vormen, bij het oriëntatieproces en het nemen van een definitieve beslissing.

360° fotografie

Met 360° Fotografie is de ruimte vanuit één standpunt rondom te bewonderen. Aansprekende ruimten krijgen door middel van deze techniek extra aandacht. 360° Fotografie is zowel binnen als buiten bruikbaar. Er kunnen meerdere opnames per object worden gemaakt om een compleet beeld van een bedrijfspand te geven. Deze techniek wordt daarnaast ondersteund door Funda in Business.

Archilogic

Een Archilogic 3D-model wordt door ons op de computer gemaakt, gebaseerd op plattegronden. Groot voordeel is dat de mogelijkheden van een gebouw in kaart gebracht kunnen worden. U kunt bijvoorbeeld zien wat het effect is als ruimten worden samengevoegd of opgedeeld.

De 3D-Tour van AAA-Lex Offices is compatible met desktop en mobiel, zodat deze overal kan worden vertoond: zowel op kantoor als onderweg.