Bouwkundige Keuring

INTRODUCTIE
Regelmatig worden woningen gekocht zonder bouwtechnische keuring. Om grote risico’s te voorkomen adviseren wij een bouwkundige inspectie / conditiemeting. Door een geringe investering (zeker in verhouding tot de waarde van het vastgoed) kunnen eventuele gebreken inzichtelijk worden gemaakt. Zo krijgt u duidelijkheid over de bouwkundige conditie van uw investering.

VOORDELEN
Risicobeperking door inzage in de bouwtechnische staat van het vastgoed.
Mogelijke risico’s of probleemgebieden zijn in kaart gebracht.
Heldere rapportage door onafhankelijke en objectieve inspecteurs zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.
Vraag hier uw conditiemeting aan.

BOUWTECHNISCHE KEURING VOOR UW WONING 

Wij bieden twee typen rapportages aan. Dit zijn de Bouwtechnische keuring rapportage en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) rapportage. In beide gevallen wordt de woning of appartement geheel geïnspecteerd, voor zover dit ARBO-technisch verantwoord is. De keuringen worden uitgevoerd op basis van de NEN-norm 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen.

In de rapportage van deze conditiemeting is opgenomen: het bouwdeel, de conditiescore van het onderdeel, de constatering en eventuele omschrijving van gebreken en een omschrijving van de herstelmaatregel met een kostenindicatie (direct of op termijn). Zo mogelijk worden één of meerdere foto’s toegevoegd ter illustratie.

Het verschil tussen een Bouwtechnische keuring rapportage en een NHG rapportage, is dat een NHG rapportage specifiek geldt voor de financiering. Hier mogen geen foto’s worden bijgevoegd en er staan alleen administratieve verwijzingen in naar relaties met bouwbesluit en regelgeving. Deze rapportage is niet duidelijk leesbaar voor mensen die weinig ervaring hebben in dit vakgebied.

Vaak wordt er daarom naast de NHG rapportage ook een Bouwtechnische keuring rapportage opgesteld. Indien deze combinatie gewenst is kunt u kiezen voor Bouwtechnische keuring + NHG.

U kunt hier lezen op welke onderdelen er wordt beoordeeld.

Vraag hier uw bouwtechnische keuring aan.

 

 

11 + 7 =