Bouwkundig Ontwerp

Integraal ontwerpen
AAA-lex Offices Architectuur is in staat het complete ontwerpproces te verzorgen en ontzorgt daarmee de opdrachtgever. Dit heet integraal ontwerpen en gaat verder dan traditioneel ontwerpen.
Betere afstemming door integrale aanpak
Om veranderingen in techniek, bouw en duurzame ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen is een integrale aanpak van het ontwerp noodzakelijk. Zoekt u naast de begeleiding in het traditionele ontwerp ook naar begeleiding tijdens de uitvoering? Wij bieden ook bouwbegeleiding na de ontwerpstadia. Hiermee is er toezicht op kwaliteit, geld en tijd. Dit integraal ontwerpen omvat een groter werkgebied, waarbij verder en dieper wordt meegedacht dan puur het ontwerpen.
Integreren voor lage levensduurkosten
Vanaf het begin zijn alle betrokken adviseurs aanwezig bij het ontwerpproces, waardoor integratie van alle disciplines plaatsvindt vanaf het opstellen van het programma van eisen (PvE). Naarmate het proces vordert worden wijzigingen moeilijker om aan te brengen en bij fouten wordt het duurder deze te herstellen. Door integraal te ontwerpen wordt het werkgebied aan de start vergroot en dus ook de verantwoordelijkheid. Hierdoor worden kwaliteit, geld en tijd beter bewaakt, risico’s vroegtijdig onderkend en is de regie vanaf het begin in goede handen.
Integraal ontwerpen resulteert niet alleen in een gebouw, maar in een gebouw met de laagst mogelijke levensduurkosten.
Wensen beter vervuld
Door integraal te ontwerpen wordt er beter voldaan aan de vraag van de opdrachtgever. Het gebouw wordt efficiënter vormgegeven en beter geoptimaliseerd naar ruimtebehoefte. Door geïntegreerde duurzaamheid en comfort als maatstaf wordt een optimaal werk- en leefklimaat te gecreëerd. Integraal ontwerpen vervult de wensen van de opdrachtgever beter, breder en voor een langere duur.
Van integraal ontwerpen naar BIM is een relatief kleine stap

13 + 2 =